Vår Politik

Bästa Alternativet är ett nystartat parti i Kalmar län som ser

som sin uppgift att driva en realistisk och genomtänkt politik

Vi kommer varken finnas på vänster - eller högerskalan, istället ska vi se till de möjligheter och förutsättningar som finns. Genom ett öppet synsätt, flexibilitet och god kunskap vill vi bevara det som är bra och utveckla det som kan bli bättre. Bästa Alternativet står för öppenhet där alla är lika välkomna att diskutera och arbeta tillsammans med oss.Vi kommer att arbeta för och tillsammans med våra invånare i kommunen och i länet. Företagare, löntagare, pensionärer och unga ska finna att Emmaboda kommun är en bra och trygg plats att bo, studera, arbeta och driva företag i.Vi vill att företagsvillkoren ska förbättras för både etablerade och nya företag. Ideella föreningar ska stöttas. Omsorgen i hemmen och på våra servicehus ska vidareutvecklas och vi ska fortsätta arbeta med att förbättra förskola, grundskola och gymnasieskola. Funktionshindrades behov av stöd och omsorg ska prioriteras och lyftas fram. Våra uppdrag för idrott - och friskvårdsanläggningar ska utvecklas. Och vi ska fortsätta arbeta med hälso - och miljöfrågor. Hela kommunen ska leva, inte bara centralorten.En av våra största utmaningar är att skapa förtroende hos invånarna. Det betyder att vi tydligt kommer visa vad vi vill, vara lyhörda, men även omvärdera det som inte fungerar.Vi anser det viktigt att ha en bra ekonomisk strategi även vid sämre tider. De kostnader som i goda tider ökar ska vi även kunna ta ansvar för när ekonomin vänder. Vi kommer inte lova någonting innan vi vet vilka ekonomiska medel som finns till kommunens förfogande.Vår strategi innebär att vi utgår från verkligheten. Det vill säga att vi bland annat kommer prioritera förnuftigt, budgetera för oförutsedda utgifter samt föra en öppen dialog med kommuninvånarna. Allt för att det ska bli det bästa för vår kommun.Vi är ett trovärdigt alternativ med ett brett synsätt, en flexibel inställning och som har breda kunskaper från politik, näringsliv samt olika yrkesområden.


(Senast uppdaterad 24 maj 2018)

Vi har inget att se tillbaka på

 

men vi har en framtid att bygga!

Som vår

partisymbol

har vi valt Näckrosen

Blomman är en traditionell symbol för visdom och upplysning. Och det är på det sättet vi vill att kommunen ska styras - klokt och förnuftigt med invånarnas bästa i fokus.

Vill du bli stödmedlem eller engagera dig som politiker i vårt parti,


klicka då in på fliken Kontakta oss så får du veta mer.


Välkommen!