Vårt Parti

Bästa Alternativet
Är en ideell förening som startade upp i januari 2018.

Stefan Losell


Ordförande
Patrik White


Ledamot

Dianne Meijer


KassörChristopher Söderström


Ledamot


Sonny Meijer


Protokollförare

Tindra Olsson


Ledamot

Harley Fernandez


Ledamot

"Bästa Alternativet tackar alla våra väljare för det
förtroende ni har givit oss och vi kommer ta väl vara på den.

Vi kommer successivt arbeta in oss i våra roller som förtroendevalda
och vi kommer ha kommuninvånarnas bästa i fokus.


Vi i BA ber om ert tålamod då förändring tar sin tid.
Vi anser att det är bättre att göra rätt från början än att få göra om. "
/Styrelsen

  • Vid valet i september 2018 fick Bästa Alternativet 3 mandat, vilket innebär 3 platser i Kommunfullmäktige (KF).
  • Inget parti i kommunen fick egen majoritet.
  • Efter samtal med övriga partier beslöt Bästa Alternativets partimedlemmar att stödja C, M och KD vilket ledde till maktskifte i Emmaboda Kommun.
  • Det innebär att Bästa Alternativet idag har följande förtroendevalda på nedanstående poster:

Den politiska organisationen i Emmaboda Kommun:
Bildningsnämnd, Ledamot

Dianne Meijer

dianne.meijer@politiker.emmaboda.se

Bildningsnämnd, Ersättare

Sonny Meijer

sonny.meijer@politiker.emmaboda.se

Kulturutskott, Ersättare

Dianne Meijer

dianne.meijer@politiker.emmaboda.se
Bygg & Miljönämnd, Ersättare

Ola Gustafsson

ola.gustafsson@politiker.emmaboda.se
Socialnämnd, Ersättare

Stefan Losell

stefan.losell@politiker.emmaboda.se
Teknik & Fritidsnämnd, Ersättare

Harley Johansson

harley.johansson@politiker.emmaboda.se
Valnämnd, Ersättare

Dianne Meijer

dianne.meijer@politiker.emmaboda.se
Emmaboda Bostads AB, Ersättare

Sonny Meijer

sonny.meijer@politiker.emmaboda.se
För mer politisk information, www.emmaboda.se/kommun--politik.html


Vill du bli stödmedlem eller engagera dig som politiker i vårt parti,


klicka då in på fliken Kontakta oss så får du veta mer.


Välkommen!