Vårt Parti

Bästa Alternativet
Är en ideell förening som startade upp i januari 2018.
Föreningen består av en styrelse med i dagsläget 10 ledamöter.

Mats Bjartling


OrdförandeHarley Johansson


LedamotDianne Meijer


KassörStefan Losell


LedamotBo Eddie Rossbol


Sekreterare

Anja Karlsson Granlund


LedamotKent-Göran Karlsson


Ledamot

Thomas Herbertsson


adjungerade Ledamot

Sonny Meijer


Ledamot

Peter Olsson


adjungerade Ledamot"Bästa Alternativet tackar alla våra väljare för det
förtroende ni har givit oss och vi kommer ta väl vara på den.

Vi kommer successivt arbeta in oss i våra roller som förtroendevalda
och vi kommer ha kommuninvånarnas bästa i fokus.


Vi i BA ber om ert tålamod då förändring tar sin tid.
Vi anser att det är bättre att göra rätt från början än att få göra om. "
/Styrelsen

  • Vid valet i september 2018 fick Bästa Alternativet 3 mandat, vilket innebär 3 platser i Kommunfullmäktige (KF).
  • Inget parti i kommunen fick egen majoritet.
  • Efter samtal med övriga partier beslöt Bästa Alternativets partimedlemmar att stödja C, M och KD vilket ledde till maktskifte i Emmaboda Kommun.
  • Det innebär att Bästa Alternativet idag har följande förtroendevalda på nedanstående poster:

Kommunfullmäktige, Ordförande

Bo Eddie Rossbol

bo-eddie.rossbol@politiker.emmaboda.se

Kommunfullmäktige, Ledamot

Anja Karlsson Granlund


Kommunfullmäktige, Ledamot

Mats Bjartling

mats.bjartling@politiker.emmaboda.se

Kommunfullmäktige, Ersättare

Jenny Petersson

jenny.petersson@politiker.emmaboda.se

Kommunfullmäktige, Ersättare

Kent-Göran Karlsson


Kommunfullmäktige, Presidium Ordförande

Bo Eddie Rossbol


Kommunfullmäktiges Valberedning, Ordförande

Bo Eddie Rossbol


Kommunfullmäktiges Valberedning, Ersättare

Anja Karlsson Granlund

Kommunstyrelsen, Ledamot

Bo Eddie Rossbol


Kommunstyrelsen, Ersättare 

Anja Karlsson Granlund


Kommunstyrelsen, Ersättare

Mats Bjartling 


Arbetsutskott, Ledamot

Bo Eddie Rossbol


Arbetsutskott, Ersättare

Anja Karlsson Granlund

Bildningsnämnd, Ledamot

Dianne Meijer

dianne.meijer@politiker.emmaboda.se

Bildningsnämnd, Ersättare

Kulturutskott, Ersättare

Dianne Meijer

Bygg & Miljönämnd, Ordförande

Bo Eddie Rossbol


Bygg & Miljönämnd, Ledamot

Kent-Göran Karlsson


Bygg & Miljönämnd, Ersättare

Ola Gustafsson

ola.gustafsson@politiker.emmaboda.se
Socialnämnd, Ledamot

Birgitta Gahlin

birgitta.gahlin@politiker.emmaboda.se

Socialnämnd, Ersättare

Johan Bernfalk

johan.bernfalk@politiker.emmaboda.se
Teknik & Fritidsnämnd, 1:e vice ordförande

Anja Karlsson Granlund


Teknik & Fritidsnämnd, Ersättare

Harley Johansson

harley.johansson@politiker.emmaboda.se
Valnämnd, Ordförande

Inger Rossbol

inger.rossbol@politiker.emmaboda.se

Valnämnd, Ersättare

Dianne Meijer

Begravningsombud, Ombud

Bo Eddie Rossbol


Emmaboda Fastighets AB, Ombud

Bo Eddie Rossbol


Emmaboda Flygbana Fastig.förvaltn.AB, Ombud

Bo Eddie Rossbol


Räddningstjänstförb.Emmaboda-Torsås,Ledamot

Mats Bjartling


Räddningstjänstförb.Emmaboda-Torsås,Ersättare

Anja Karlsson Granlund


Vigsel & Registreringsförättare

Bo Eddie Rossbol


Den politiska organisationen i Emmaboda Kommun:

För mer politisk information, www.emmaboda.se/kommun--politik.html


Vill du bli stödmedlem eller engagera dig som politiker i vårt parti,


klicka då in på fliken Kontakta oss så får du veta mer.


Välkommen!

© Copyright. All Rights Reserved.